KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Sağlık bilişimine katkısı olan, bu alanda yatırım yapmış, sektörde uygulanabilecek bir projeyi geliştirmiş, yönetmiş veya bir kısmının liderliğini yapmış, aşağıdaki Altın Steteskop Ödül kriterlerine uyan tüm sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları aday olabilir.

GENEL KRİTERLER

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- En az 5 yıldır sağlık sektöründe çalışıyor olmak.

ÖDÜL KRİTERLERİ
1) En İyi Dijital Hastane Ödülü

Gelişen ve yenilenen sağlık sektöründe inovasyona yönelik konsepti en iyi şekilde kurgulamış ve teknolojiyi en verimli şekilde entegre edebilen hastane, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek ‘’ En İyi Dijital Hastane’’ ödülünün sahibi olacaktır.

2) En İyi Sağlık Bilişimi Projesi Ödülü

Sağlık bilişimini en verimli şekilde kullanarak, sağlık sektörüne fayda sağlayan ve başarıyla uygulamaya geçirilen projesi, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek ‘’En İyi Sağlık Bilişimi Projesi’’ ödülünün sahibi olacaktır.

3) Yılın Sağlık Bilişimcisi Ödülü

Sağlık sektöründe yıl içerisinde çalıştığı kuruma ve sektöre ivme kazandırmış, bilinen bir projeye imza atmış olması. Şimdiye kadar yapmış olduğu projeler ile sektöre, kurumuna ve kurum içerisindeki çalışanların sağlık bilişimini kullanımına katkı sağlamış IT yöneticisi, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek “Yılın Sağlık Bilişimcisi” ödülünün sahibi olacaktır.

4) Bilişim Dostu Doktor Ödülü

Sağlık sektöründe yıl içerisinde yapılmış projelere en üst düzeyde katkı sağlayan, sağlık bilişimi kullanımını teşvik eden hekim, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek “Bilişim Dostu Doktor” ödülünün sahibi olacaktır.

5) Bilişim Dostu Hemşire Ödülü

Sağlık sektöründe yıl içerisinde yapılmış projelere alanında en üst düzeyde katkı sağlayan, sağlık bilişimi kullanımını teşvik eden hemşire, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek “Bilişim Dostu Hemşire” ödülünün sahibi olacaktır.

6) Bilişim Dostu Sağlık Yöneticisi

Sağlık sektöründe yıl içerisinde yapılmış ve yapılması planlanan projelere işletmeci gözüyle en üst düzeyde katkı sağlayan ve sağlayacak olan bilişim dostu CEO, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek ‘’Bilişim Dostu Sağlık Yöneticisi’’ ödülünün sahibi olacaktır.

7) Bilişim Dostu Sağlık Çalışanı Ödülü

Sağlık Çalışanı olarak hastanın hastane içi dolaşımındaki süreçlere verdiği bilişimsel desteğe ve kendi iş sürecine katkı sağlayan sağlık personeli, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek “Bilişim Dostu Sağlık Çalışanı” ödülünün sahibi olacaktır.

8) Sağlık Kuruluşlarında En iyi Web Site Ödülü

Sağlık sektöründe, hastayla kurum arasında en kolay ulaşılabilirliği sağlayan, Tasarım, Navigasyon, İçerik, Teknoloji, Etkileşim, Pazarlama, Yaratıcılık/Yenilik, Hasta Gizlilik Politikası/ Bilgi Güvenliği, Hasta Kullanılabilirliği açısından zengin en iyi web sitesi, kamu ve özel dalında olmak üzere ayrı ayrı kategorilendirilerek ‘’ Sağlık Kuruluşlarında En iyi Web Site‘’ ödülünün sahibi olacaktır.

*Kamu, özel ve üniversitelerdeki sağlık çalışanlarına ait projeler değerlendirilecektir.

Son başvuru tarihi 8 MAYIS 2015’tir.